Elektroliz

Elektroliz

Üretimin ikinci aşaması, elektrolitik rafinasyon prosesinin uygulandığı elektroliz tesisidir. Anot dökümhanesinden gelen bakır anotlardan, elektrokimyasal yöntem ile min. % 99,99 bakır içeren yüksek saflıkta ve kaliteli bakır katotlar üretilir. Elektroliz işlemi sırasında anotta bulunan altın ve gümüş gibi değerli elementler, anot çamuru olarak banyo dibine çökerler. Değerli metaller, daha sonraki işlemlerle anot çamurundan kazanılır.

Standartlar: ASTM B115, EN 1978