Bükümlü Tel Üretimi

Bükümlü Tel Üretimi

Bükümlü teller, 0.055-300 mm² kesitindeki belirli sayı ve çaptaki tellerin bükülmesiyle üretilir. Bükümlü teller, kullanım yerine göre belirlenmiş olan geometrik yapılarına, adım uzunluklarına ve büküm yönlerine göre adlandırılırlar.

Normal Bükümlü Teller (Regular Bunch): Amorf bir geometriye sahip olup, bir veya birden fazla çoktelli demetin belirli bir adım uzunluğu (hatve) ile bükülmesinden elde edilir.

Eş Eksenli (Konsantrik) Bükümlü Teller: 0,055-300 mm² iletken kesitindeki belirli sayı ve çaptaki tellerin tanımlanmış geometrik yapılarda dizilmesi ve bükülmesiyle oluşur.

Eş Eksenli (Konsantrik) Bükümlü Tellerin Geometrik Yapıları :

Eş Adımlı - Eş Eksenli (Unilay Konsantrik): Merkezdeki tek tel etrafında bir veya birkaç tel tabakası şeklindedir. Her tabaka eşit adıma sahiptir. Örneğin : 1+6, 1+6+12, v.b.

Eş Yönlü - Eş Eksenli (Unidirectional Konsantrik): Tabakaların adım uzunlukları eşit ya da farklıdır.

Zıt Yönlü - Eş Eksenli (Equilay Konsantrik): Tabakalar arasında adım uzunluğu (veya yönü) farkı yoktur (veya vardır).

Geleneksel - Eş Eksenli (Conventional, True Konsantrik): Eş yönlü - Eş Eksenli özelliklerinde olup, tabakaların büküm yönü birbirinin tersi yöndedir.

 
 

 

Örnek tablo:

 

1. TABAKA

2. TABAKA

1+6+12

BÜKÜM YÖNÜ

ADIM

BÜKÜM YÖNÜ

ADIM

ÇAP

GELENEKSEL - EŞ EKSENLİ

Z L1 S L1 5.00d

EŞ YÖNLÜ - EŞ EKSENLİ

S L1 S L1 5.00d

ZIT YÖNLÜ - EŞ EKSENLİ

Z L1=L2 S L1=L2 5.00d

EŞ ADIMLI - EŞ EKSENLİ

S L1=L2 S L1=L2 4.86d
 

Düzgün Yapılı Bükümlü (Smoothbunch):

Belirli sayı ve çaplardaki tellerin tam dairesel yapı oluşturacak şekilde dizilerek çok dar adım uzunluğu ile bükülmesi ve sıkıştırılmasıyla oluşturulur. Örneğin: 10, 16, 24, 26, 30, 32, 41 vs.

Standartlar: ASTM B174, ASTM B8, ASTM B286, EN 60228

Halat Örgülü İletkenler (Rope-lay Conductors) :

Normal bükümlü veya konsantrik örgülü demetlerin konsantrik olarak aynı veya zıt yönde bükülmesi ile oluşur.

Standartlar: ASTM B172, ASTM B173, EN 60228

Örnek tablo:

TİP

 

GÖBEK

1. TABAKA

2.TABAKA

3. TABAKA

    1 6 12 18
1 Demet S S S S
Halat - S S S
2 Demet Z S Z S
Halat - S Z S
3 Demet S Z S Z
Halat - S Z S