Bakır Boru ve Lama Üretimi

Bakır Boru ve Lama Üretimi

Ön ısıtma uygulanan bakır kütükler, PLC kontrollü 3.400 ve 2.350 ton kapasiteli ekstrüzyon preslerinde basılarak, üretimin ilk girdisi olan taslak boru veya taslak profiller üretilir.

Bakır Boru Üretimi:

DHP-Cu kalitedeki kütüklerden üretilen taslak borular, sırasıyla kaba, orta ve final çekimi yapan makinalarda farklı pasolar uygulanarak çekme işlemine tabi tutulurlar. İlgili son işlem makinalarından çıkan borular, küçük boydaki pancake tipi kangallar, büyük boyuttaki lwc tipi kangallar ve düz boylar halinde üretilirler. Bu ürünler, müşteri talepleri doğrultusunda tavlı, yarı tavlı ve sert olarak hazırlanırlar. Daha sonra, uygunluğu onaylanmış ürünler, sertifikaları ile birlikte, ambalajı yapılmış olarak müşterilere sevk edilirler.

Bakır Boru Standartları: ASTM B280, ASTM B68, ASTM B88, EN 1057, EN 12735, EN 12449

Bakır Lama Standartları: EN 13601, TS 435

Bakır Lama ve Profil Üretimi:

ETP-Cu kalitedeki kütüklerden üretilip su altı sarıcı sistemine basılan taslak lama ve profiller kalibrasyon için özel çekme ve doğrultma tezgahından geçirilerek nihai ölçülerine getirilirler. Daha sonra, bu ürünler müşteri talepleri doğrultusunda 2 – 6 metre boylarda kesilirler. Uygunluğu onaylanan ürünler, sertifikaları ile birlikte, ambalajı yapılmış olarak müşterilere sevk edilirler. Bazı ebatlar için kalay kaplı lama uygulamamız da mevcut olup buna ilişkin detaylar ilgili sayfamızda açıklanmıştır.

Ürünlerin Kullanım Alanları: DHP-Cu kalitedeki (min. %99,90 Cu ve %0,015-0,040 P) borular;

Soğutma sistemleri, tesisat, sıcak ve soğuk su hatları, ısıtma sistemleri, gaz dağıtım sistemleri ve güneş enerjisi uygulamalarında kullanılır.

ETP-Cu / OF-Cu Lamalar;

Yüksek iletkenlik sınıfında yer alan ETP-Cu lamalar (57 – 58 µS), transformatörler, elektrik panoları, yüksek akım iletimi, baz ve şalt istasyonları, güç dağıtımı v.b uygulamalarında kullanılır.