Sarkuysan Atık Yönetimi Politikası


SARKUYSAN A.Ş. olarak, faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan atıkların yönetiminde esas alınan ilkelerimiz;
 
Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün üretiminde, çevreyi kirletmeyen, olumsuz çevresel etkileri en aza indiren ve geri kazanım sağlayan malzeme ve üretim teknolojileri kullanmak,
 
Tüm süreçlerimizde öncelik sıramız; atığı kaynağında önlemek, azaltmak, yeniden kullanmak, ayrı biriktirmek ve toplamak, 
 
Ayrı toplanan atıkları öncelikli olarak geridönüşüm tesislerine göndermek, mümkün değilse enerji kazanım tesisine göndermek , mümkün değilse bertaraf tesislerine göndermek,
 
Atıkların kaynağında ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve işlenmesi sırasında gerekli önlemleri alarak çevreye zarar vermemek/olumsuz etki bırakmamak,
 
Gerçekleştirilebilir hedefler belirlemek, sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda yenilenmek ve atık yönetim performansını arttırmaktır.