Enerji Politikası


SARKUYSAN A.Ş. olarak, Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci ile tüm faaliyetlerimizde enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı prensip olarak kabul ederiz.

Bu anlayışla;

  • Sorumlu olduğumuz ve yürürlükte olan ulusal ve uluslararası enerji mevzuatlarına, standartlara ve diğer şartlara uymayı,
  • Tüm üretim ve proseslerimizde enerji ve doğal kaynakları verimle kullanmayı ve enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları, iyileştirme projeleri ile enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek olumsuz etkileri en aza indirecek alternatif enerji kaynaklarını değerlendirmeyi,
  • Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı, sera gazı emisyonlarımızı azaltmaya yönelik etkin ve şeffaf çalışmalar yürütmeyi,
  • Kuruluş genelinde çalışanların, tedarikçilerin, müşteri ve paydaşların enerji bilincinin geliştirilmesini sağlamayı,
  • Enerji kayıplarını en aza indirgemeyi, açığa çıkan gazlardan ve atık ısılardan en üst düzeyde yararlanmayı,
  • Üretim tesislerinin iyileştirilmesi ve yeni yatırım faaliyetlerimizde, satın alınacak ekipman ve hizmetler için enerji verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesini,
  • Dökümante edilmiş Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek, belirli periyodlarda hedefleri ile gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,

Taahhüt ederiz.

Sevgür ARSLANPAY

Genel Müdür