Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası


SARKUYSAN A.Ş. olarak, çevreyi ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumayı esas alan ilkelerimiz;

  • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün üretiminde, çevreyi kirletmeyen, olumsuz çevresel etkileri en aza indiren ve geri kazanım sağlayan malzeme ve üretim teknolojilerinin kullanılması
  • Sürekli gelişmeyi temel alan Çevre Yönetim Sistemimiz dahilinde, sürdürülebilir kalkınma için, enerji ve doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanımının sağlanması ve kirlilik kaynaklarını önleyecek sistemlerin geliştirilmesi,
  • Çalışanlarımızın iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaları için, tehlikelerin ortadan kaldırılması, risk azaltma çalışmalarının yürütülmesi, bu çerçevede çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması,
  • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuat ve düzenlemelere uyulması,
  • Gerçekleştirilebilir hedefler belirlenmesi, sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda yenilenmesi ve çevre performansının artırılması,
  • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerimizin etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması ve bilincin geliştirilmesi amacıyla çalışanlarımızın eğitilmesidir.
  • Politikamız, tüm paydaşlarımız ve halk tarafından da bilinmesi amacıyla erişime açıktır.
  • Bu ilkelerimizi, tüm çalışanlarımızın katılımını da sağlayarak gerçekleştirmek için gayret göstermeyi taahhüt ederiz.