Shareholding and Capital Structure


Shareholding and Capital Structure

    Sermayedeki Oranı (%) abc
1-Yönetim Kurulu      
Hayrettin ÇAYCI Başkan 9,51  
Hamit MÜCELLİT Başkan Vekili 0,77  
A.Hamdi BEKTAŞ Üye 2,99  
Diana Manuş URUN Üye 3.96  
Cenap TAŞKIN Üye 2,40  
İpek ÖZCAN Üye 0.01  
Turgay ŞOHOĞLU Üye 1,29  
Bekir MENETLİOĞLU Üye 0.54  
Fatma Burcu CESUR Üye 0,52  
Ayhan ZEYTİNOĞLU Bağımsız Üye -  
Mehmet Nazmi ERTEN Bağımsız Üye -  
Virma SÖKMEN Bağımsız Üye -  
İlfeta AKSOY Bağımsız Üye -  
Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK Bağımsız Üye 0,01  
Toplam 22,00  
2-Sermayenin %5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar      
Şükrü KİLİMCİ   7,83  
İbrahim KİLİMCİ   5,40  
3-Diğer Ortaklar 64,77  
  100,00  

Sermaye Dağılımı

Pay Senedi Türü SermayeTL Pay Adedi
A Gurubu(*) Nama Yazılı 20,00 2.000
B Gurubu Hamiline Yazılı 399.999.980,00 39.999.998.000
Toplam 400.000.000,00 40.000.000.000

*Oy hakkında imtiyaz yoktur. Sadece esas sözleşmemiz gereği yönetim kurulu seçimlerinde; Yönetim Kurulu üyelerinin 5’i (A) grubu paylara sahip olanların göstereceği adaylar arasından, 4’ü (B) grubu paylara sahip olan pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından gösterilmek suretiyle adaylar belirlendikten sonra seçim genel kurul tarafından yapılır.