Sıkça Sorulan Sorular


Soru: Fiziki olarak elimizde bulunan pay senetlerini kaydileştirebilirmiyiz?

Cevap: Kaydileşmenin son tarihi  31.12.2012’dir . Bu tarihinden itibaren kaydileşmeyen senetlerin tamamı Yatırımcı Tazmin Merkezine devredildiğinden elinizde bulunan pay senetlerinin bir değeri kalmamıştır .

Soru: Şirketinizin  Genel Kurullara nasıl katılabilirim ?

Cevap: Ticaret Kanunu hükmü ile genel kurullara pay sahiplerinin katılabilmesi için senetlerdeki bloke işlemi kaldırılmıştır. Genel Kurul günü toplantımızın yapılacağı yere nüfus cüzdanı ile birlikte gelmesi yeterlidir. İlanlarımızda belirttiğimiz gibi İstanbul’un çeşitli yerlerinden genel kurulumuzun yapılacağı şirket merkezine servisler konmaktadır.  Genel Kurulumuza fiziki katılamayacak pay sahiplerimiz elektronik ortamda da katılabilmektedir.

Soru: Genel Kurula Elektronik Ortamda  nasıl katılabilirim ?

Cevap: Elektronik ortamda katılmak isteyen  pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu internet sitesinde yer alan ( MKK)  e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmesi ayrıca güvenli elektronik imzaya (veya mobil imzaya)sahip olması gerekmektedir. Bu işlemleri sağlayan pay sahipleri toplantı gününden bir gün önce saat 21.00’e kadar güvenli elektronik imzanızla EGKS’ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemeniz yeterlidir.