Ücret Politikası


Şirketimizin ulusal ve uluslararası pazardaki rekabetçiliği ön planda tutularak çalışanlarımızın memnuniyeti ve ekonominin gerçeklerinin dengelendiği bir ücret yapısının oluşturulması ücret politikamızın temel  önceliğidir. Bu çerçevede;

Yönetim kurulu Üyelerimizin ücretleri her yıl yapılan Olağan Genel kurulumuzda tesbit edilmektedir.

Mavi yakalı personelimizin ücretleri üyesi bulunduğumuz işveren Sendikası MESS İle işçilerimiz adına yetki alan İşçi Sendikası arasında yapılan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sonucunda belirlenmektedir. Sözleşmede ücret artış dönemleri Mart ve Eylül aylarıdır. Beyaz yakalı personelimiz için de  ücret artışlarında bu dönemler geçerlidir.

Üst düzey yöneticilerimiz ile diğer beyaz yakalı personelimizin ücretleri ise;

-Gerçekleşen bilanço değerleri, önümüzdeki dönemlere  ilişkin genel ve sektörel bazda  ekonomik verilere ilişkin   tahminler,

-Piyasa ve özellikle emsal kuruluşlardaki kadro ücretleri,

-Çalışanlarımız için yapılan yıllık performans değerlendirmeleri,

-İşçilerimizin toplu sözleşme ile belirlenen ücret zamları,

-Dönemsel enflasyon oranları,

baz alınarak yapılan ön  çalışma, yönetim kurulumuzun değerlendirmesi ve onayları ile yürürlüğe girer.